Entrétak

Fyra moderna entretak

Entretak finns i fyra olika utföranden: Stratus 1500, Stratus 2050, Cirrus 1350 och Lucida 1350. 

Samtliga entretak håller hög kvalitet tillsammans med modern och elegant design. 

De underhållsfria entretaken är motståndskraftiga mot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt utseende under lång tid. Med en enkel och snabb uppsättning passar det utmärkt vid ytterdörrar, fönster, terrassdörrar etc

 

© 2019   LKB AB KONSULT & BYGG AB