Lyftglidpartier

Sunnerbo Prislista -17

Här Lämnar vi just nu hela 32%

PRODUKTFAKTA

Kulör på trä NCS S0502-Y, vit glans 40 Kulör på aluminium NCS S 0502-Y, vit glans 80

U-värde 1,1 W/m2K Glas 3-glas (T4-12) med 1 st lågemissionsglas(LE) och Argongas

Personsäkerhetsglas Härdat på in och Utsida CE-märkning

Karmdjup trä 184 mm, med aluminium 203 mm Trä av fingerskarvad lamellimmad furu

 

FÖRKLARINGAR PÅ MÅTT I PRISLISTAN

Måttangivelser anges som bredd x höjd Karmyttermått = Lyftglidpartierts största

Bredd respektive höjd. Modulmått = Jämna decimeter minus 20 mm.

Ex. LGP 21 x 21 görs med exakt mått 2080 x 2080 mm. Specialmått = Modulmått minus 20/40/60 och 80 mm.

Ex. 2060, 2040, 2020 och 2000 mm. Kan ej erhållas som bärande konstruktion

 

GARANTI 10 år

Kondens i isolerrutan

Rötskador på fabriksmålade fönster

Funktionsfel från fabrik

All garanti gäller under förutsättning att man handhar

produkterna på ett fackmannamässigt sätt, samt att man följer

våra anvisningar gällande montering och skötsel

 

Leveranstid 4 till 6 veckor

 

© 2021   LKB AB KONSULT & BYGG AB