Hårdmetallsågklingor

Hårdmetallsågklingor / hårdmetallverktyg

Ett av marknadens mest kompletta sortiment av hårdmetallklingor alla dimensioner och typer passande alla förekommande fabrikat. Vi har även specialklingor som Räddningsklingan och Stålklingan för järnmaterial.

 

 

 

 

© 2019   LKB AB KONSULT & BYGG AB