Kap & Slipskivor Slippapper

Vi har i vårt program papper för slipning av trägolv samt slipband i de vanligaste dimensionerna. Dessutom skurrondeller och slipnät. Från en av marknadens mest kända tillverkare, Klingspor i Tyskland, har vi fått ett urval av deras bästa och mest universella kapskivor för stål och sten.Katalog

 

 

© 2019   LKB AB KONSULT & BYGG AB