KÖPVILLKOR

 1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när LKB Bygg AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av LKB Bygg AB databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.

 

Eventuella anmärkningar på orderbekräftelse skall göras inom 24 timmar efter mottagandet av orderbekräftelsen.

 

Ordervärde under 1000 kronor exklusive moms uttas expeditionsavgift på 50 kronor.

 

LKB Bygg AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund.

 

2. Pris

Alla priser är inkl moms och exklusive moms. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som LKB Bygg AB inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Vi reserverar oss för prishöjningar och eventuella tryckfel i vår butik på nätet.

 

3. Leveranser - Leveranstid

Normal leveranstid är inom 3-5 (vardagar) efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör som ej skickar direkt till kund utan först levereras till oss kan leveranstiden vara något längre. Meddelande om ev. avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen. Du har då givetvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning. Postpaket/brev

 

Beställningar som väger mindre än 20 kg Skickas som företagspaket alternativt brev, LKB Bygg AB väljer alltid det billigaste alternativet. . 

 

Beställningar som väger över 20kg skickas normalt till närmaste utlämningsställe. 

 

Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

 

Transportrisken

Vi står för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du står för risken vid eventuell retur till oss.

 

Skadat gods

När du tar emot ditt gods är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget vara skadat så meddelar du detta direkt till ditt postcenter alternativt lastbilschaufför. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.

 

Ej utlösta order

Löser du inte ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig 395 kr i administrationskostnader.

 

4. Betalning

LKB Bygg AB redovisar priser inkl moms och esxklusive moms. Avgift för frakt, expedition och ev. postförskott tillkommer. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer. Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

 

Kortbetalning

Du betalar direkt här på vår hemsida med Visa/MasterCard och inga extra avgifter utgår för betalning med kort.

 

Postförskott/Kontant vid leverans

Du betalar på Postens serviceställe eller vid dörren när hemleverans sker.

 

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av LKB Bygg AB överlåtna till Svea Ekonomi AB. 

 

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 50 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Delbetala

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort.

 

Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos LKB Bygg AB. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.

 

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.

Läs mer om allmänna villkoren på:http://www.sveawebpay.se/kontovillkor

Förskottsbetalning via bankgiro.

När vi registrerat din betalning skickar vi din beställning.

 

5. Garanti

Produktgaranti lämnas där det anges från leverantörer som LKB AB har.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation av varan utan skriftligt godkännande av LKB Bygg AB.

 

Din följesedel/garantibevis är för enkelhetens skull samma dokument. Detta ska sitta på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt ligga i förpackningen. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid utnyttjande av garantin.

 

Produktblad

Till vissa produkter krävs ett produktblad, dessa produkter är markerade, och produktblad medföljer automatiskt.

 

Säkerhetsblad

Säkerhetsblad medföljer alla produkter som kräver detta.

Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans.

Din följesedel är för enkelhetens skull samma dokument. Detta ska sitta på utsidan av förpackningen i en plastficka, alternativt ligga i förpackningen. Förvara dokumentet väl då dokumentet krävs vid en reklamation För att åtgärda en reklamation ber vi dig kontakta LKB Bygg AB kundtjänst via info@lkbab.se alternativt via telefon.

 

6. Ångerrätt och Öppet Köp i 30 dagar

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. LKB Bygg AB tillämpar distansavtalslagen dessutom erbjuder vi dig Ångerrätt / Öppet köp i 20 dagar från den dagen då Du tagit emot varan. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av Ångerrätt och Öppet köp i 20 dagar, se nedan under rubriken "Så här gör du en retur".

 

Ångerrätt och öppet köp gäller inte vid varor och produkter som inte kan återlämnas i oskadat skick. Ångerrätt och Öppet köp 20 dagar gäller ej företag. Fraktavgifter återbetalas inte vid utnyttjande av ångerrätt eller öppet köp.

 

Vid åberopande av Ångerrätt & Öppet köp vill vi att följande beaktas:

- Meddela LKB Bygg AB och returnera beställningen inom 20 dagar efter det att du har mottagit beställningen eller en väsentlig del av den. - Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej förstörd eller skadad. - Returnera varan i produktkartongen med det avsedda inneremballaget. - Varan ska vara komplett. LKB Bygg AB förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett, debitera självkostnadspris för de saknade delarna.

 

Så här gör du en retur:

Sänd din vara enligt anvisningarna ovan till LKB Bygg AB adressen hittar du under "Kontakta oss" i menyn. Var noga med att tydligt ange ditt namn, ordernummer, adress, telefonnummer och ett komplett kontonummer. Kontakta oss för anvisningar när det gäller transport av tyngre gods.

 

7. Reklamation

LKB Bygg AB besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet.

OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan.

 

Synligt fel: Anmäls direkt till chauffören vid mottagandet av varan.

Dolt fel: Anmäls till LKB Bygg AB inom 3 dagar från mottagandet av varan.

En produkt som vi har konstaterat att den är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut om du så önskar eller betalar tillbaka pengarna samt fraktkostnaden. Om du beställt fler varor än den du returnerat betalar vi dock inte tillbaka hela fraktkostnaden.

 

8. Personuppgifter, Sekretess och säkerhet

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, address och telefonnummer. I de fall du väljer att betala med kreditkort eller avbetalning måste du även ange ditt personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.

 

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via akutellt nyhetsbrev eller via kontakt med vår Kundservice.

 

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår Kundservice.

© 2021   LKB AB KONSULT & BYGG AB